Women on Boards

Women on Boards är en organisation som stödjer kvinnor att få styrelseroller.

Denna infografik skapades för Women on Boards för att på ett enkelt sätt kunna beskriva hur organisationen kan hjälpa dig att nå styrelseroller.