SWEA Bladet

SWEA är en organisation för svenska kvinnor utomlands. Deras syfte är att främja det svenska språket och att sprida svensk kultur och tradition.

Jag hade förmånen att göra SWEA Londons magasin under 3 år. Det kommer ut 2 gånger per år och är fylld med intressanta artiklar. För att läsa dem, gå till www.london.swea.org/swea-bladet.