Seth Hinrichs Photography

Seth Hinrich är en modefotograf i Minnesota, USA.

Jag skapade denna logotyp för Seth Hinrich när han genomgick en omprofilering av sitt företag.