NSMA

Nätverket för spinal muskelatrofi (NSMA) är en förening som för samman människor som lever och arbetar med muskelsjukdomen SMA. De arbetar också för ökad forskning kring sjukdomen.

För NSMA designade och utvecklade jag en hemsida i WordPress. I arbetet ingick omstrukturering för att göra hemsidan mer tillgänglig.

www.nsma.nu