Bilingual by Music

Bilingual by Music är ett företag som använder musik för att göra språkinlärning intressant och roligt.

Tillsammans med Bilingual by Music har jag producerat böcker och CD-skivor. Jag har också nylanserat deras hemsida med en webbshop och hjälpt dem med annonser och PR-produkter.

www.bilingualbymusic.com

Bok

hemsida